projekt_europa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na analizę przygotowawczą

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

przetarg na B2B

PR SIWZ

załącznik do SIWZ

Wynik postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1 – serwer

Zapytanie ofertowe nr 2 – laptop

Wynik postępowania ofertowego – serwer