Kup Lampy na Raty

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty zakupów ratalnych.

Dla kwoty do 14000 zł proponujemy procedurę uproszczoną, nie wymagane jest zaświadczenie potwierdzające dochód. Formalności są niezwykle proste a wszystko załatwiamy za Państwa w ciągu godziny.

na naszej stronie internetowej udostępniamy Państwu formularz ratalny.
Wystarczy go wypełnić lub skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

aktualnie współpracujemy z:

logo_alior_bank

Dokumenty kredytowe

Niezbędne dokumenty (dla procedury standardowej)

 1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 2. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 3. dla emerytów
 4. dla rencistów

Ad1. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

a) dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej (do wyboru):
kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg/odpis z KRS-uoraz
b) dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych
(do wyboru):
kserokopia dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi
oraz

c) dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące
(uzależniony od formy opodatkowania):
w przypadku karty podatkowej:
kserokopia decyzji Naczelnika US;

w przypadku ryczałtu:

 • ostatnie zeznanie roczne (ważne przez pierwsze 3 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT-28)
 • lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego
 • lub dowody wpłaty podatku dochodowego
 • lub zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym – ważne przez 3 pierwsze miesiące roku bieżącego
 • lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe.

w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów:

 • zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres
 • lub ostatnie złożone zeznanie roczne – PIT-36, PIT-36L
 • lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie za wymagany okres
 • lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe,

Ad2. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatni miesiąc lub za ostatnie 3 miesiące.

Zaświadczenie do pobrania tutaj: (link)

Ad3. dla emerytów

 • dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia odcinka wypłaty świadczenia)
 • lub kserokopia ostatniej lub przedostatniej waloryzacji
 • lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia
 • lub kserokopia decyzji o przeliczeniu świadczenia;

Ad4. dla rencistów

 • dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie – jeden z poniższych:
 • kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia
 • kserokopia legitymacji
 • zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu
 • oraz dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
  • oryginał lub kserokopia odcinka wypłaty świadczenia – jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy
   • lub kserokopia ostatniej waloryzacji
   • lub kserokopia decyzji o przeliczeniu świadczenia
   • lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok)
   • lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;

Leasing

Potrzebujesz dobre solarium czy lampy bez wydawania gotówki?
Dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami zapewnimy Ci atrakcyjne formy finansowania.

Współpracujemy z Europejskim Funduszem Leasingowym.

Europejski Fundusz Leasingowy SA, lider rynku leasingu w Polsce, już od ponad 20 lat pomaga małym, średnim oraz dużym firmom w prowadzeniu biznesu. Jako członek jednej z wiodących grup finansowych na świecie – grupy Crédit Agricole – zapewniamy Państwu atrakcyjną ofertę oraz gwarancję pełnego bezpieczeństwa prawnego i finansowego. Wspieramy wszystkie branże, finansujemy zakup wszelkich środków trwałych oraz realizację inwestycji Naszych Klientów. Zaufało nam już ponad 170 000 Klientów, którzy stale do nas powracają, doceniając ofertę, fachowe doradztwo oraz profesjonalną; obsługę posprzedażową. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. sfinansuje każdą Państwa inwestycję.

Dlaczego EFL

 • gwarantujemy szybką decyzję o przyznaniu leasingu (decyzja „od ręki” w procedurze uproszczonej)
 • akceptujemy niską wpłatę początkową: sprzęt nowy już od 10%
 • zawieramy umowy w Państwa firmie lub w przedstawicielstwie EFL
 • minimum formalności
 • oferujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe

Warunki Umowy Leasingu Maszyn i Urządzeń.

rodzaj przedmiotów leasingu

maszyny i urządzenia

rodzaj leasingu

operacyjny i finansowy

wpłata własna

10-45%

waluta

PLN, EUR

okres leasingu

6-60 miesięcy sprzęt nowy*
6-48 miesięcy sprzęt używany

wymagane dokumenty

 • dokumenty rejestrowe firmy
 • dowód osobisty, REGON, NIP
 • deklaracje PIT lub CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy

* minimalny okres leasingu zależny od rodzaju leasingu

W sprawie oferty efl skontaktuj się przedstawicielem:

Rafał Kapela

Doradca finansowy EFL/Gdańsk
ul. Morska 509, 81-006 Gdynia

tel. 603 630 176
rafal.kapela@poczta.efl.com.pl