Formularz Kontaktowy

Interesują mnie informacje na temat:

solaria nowe
solaria używane
lampy
kosmetyki
akcesoria

 

Moje solarium:

prowadzę juz solarium
prowadzę juz salon fryzjreski / kosmetyczny / inne
planuję otworzyć solarium
planuję otworzyć salon fryzjreski/kosmetyczny/inne z SOLARIUM
inne:
Proszę przesyłać mi informacje o nowościach i promocjach

Dane kontaktowe Klienta:

imię i nazwisko:
nazwa firmy:
miejscowość:
kod pocztowy:
nazwa ulicy:
nr budynku:
tel./fax:
adres e-mail:

UWAGA! Wszystkie pola formularza wymagają wypełnienia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawie z dn. 10.07 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) na zbieranie i wykorzystywanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez Maximus Solaria oraz podmioty współuczestniczące w organizowaniu działań marketingowych, w tym również na otrzymywanie na podane powyżej adresy oraz telefon informacji o promocjach oferownych przez w/w podmioty. Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do ich przeglądania i zmiany.