Formularz Kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Interesują mnie informacje na temat:
Moje solarium:
Prośba o przesłanie informacji:
Dane kontaktowe Klienta:

UWAGA! Pola formularza oznaczone „*” wymagają wypełnienia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawie z dn. 10.07 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) na zbieranie i wykorzystywanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez Maximus Solaria oraz podmioty współuczestniczące w organizowaniu działań marketingowych, w tym również na otrzymywanie na podane powyżej adresy oraz telefon informacji o promocjach oferownych przez w/w podmioty. Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do ich przeglądania i zmiany.